Kriterier for mærkeordning

56 kriterier – 5 verdensmål

En campingplads eller campingforhandlere, der ønsker at blive optaget i GREENSTAY-mærkeordningen, skal gøre en ekstra bæredygtighedsindsats og opfylde de kriterier, der er udviklet med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

Der er i alt 56 kriterier fordelt over de 5 verdensmål for campingpladser. For campingforhandlere er der 59 kriterier fordelt over 6 verdensmål. I udviklingen af kriterierne har der været flere processer, fra at finde relevante verdensmål til at gennemgå det praktiske med campingpladser, for at sikre relevans.

For at modtage GREENSTAY mærket skal pladsen opfylde minimum 50% af kriterierne inden for hvert mål det første år, og efterfølgende skal pladsen opfylde minimum 80% af kriterierne.

Formålet med GREENSTAY

GREENSTAY skal bruges til, dels at synliggøre bæredygtige campingpladser og campingforhandlere overfor forbrugerne, dels at få campingpladserne og campingforhandlerne til løbende at arbejde i en bæredygtig retning. Derfor er det afgørende, at bæredygtighedsmærkeordningen er bygget på et grundlag, som også̊ vækker genkendelse i ind- og udland, og her er FN’s verdensmål meget anvendelige. FN’s verdensmål er blevet den internationale definition på og forståelse af bæredygtighed, og derfor vil kommunikationen af verdensmålene hjælpe med at skabe international genkendelse.

GREENSTAY`s verdensmål

Vores mål for mere bæredygtighed

Klik på de enkelte ikoner for at læse mere