GREENSTAY

Camping og bæredygtighed

GREENSTAY er en mærkeordning under Camping Outdoor Danmark
for bæredygtig udvikling for campingpladser og campingforhandlere

De seneste år har FN’s verdensmål været med til at skabe et større fokus på bæredygtighed i samfundet og blandt forbrugerne. Undersøgelser viser, at bæredygtighed spiller en vigtig rolle for forbrugernes præferencer og dermed virksomheders overlevelse i fremtiden.

Hensigten med GREENSTAY er derfor at skabe en mærkeordning for bæredygtighed til danske campingpladser baseret på FN’s verdensmål, og dermed få flere til at vælge camping som bæredygtig ferieform ved synliggørelse af campingpladsernes indsats mht. bæredygtighed.

Formålet med GREENSTAY

GREENSTAY skal bruges til, dels at synliggøre bæredygtige campingpladser og campingforhandlere overfor forbrugerne, dels at få campingpladserne og campingforhandlere til løbende at arbejde i en bæredygtig retning. Derfor er det afgørende, at bæredygtighedsmærkeordningen er bygget på et grundlag, som også̊ vækker genkendelse i ind- og udland, og her er FN’s verdensmål meget anvendelige. FN’s verdensmål er blevet den internationale definition på og forståelse af bæredygtighed, og derfor vil kommunikationen af verdensmålene hjælpe med at skabe international genkendelse.

FN´verdensmål

Vores udgangspunkt

GREENSTAY mærkeordningen for bæredygtighed tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, således at en campingplads eller campingforhandler, der bliver optaget i mærkeordningen, kan anses som at bidrage til disse mål.

Alle FN’s 17 verdensmål er indbyrdes forbundne, og en virksomhed bidrager potentielt til mange af målene. I denne mærkeordning har Camping Outdoor Danmark udvalgt de primære verdensmål, hvor vi mener, at campingpladserne kan bidrage mest. Disse verdensmål er fundet i samarbejde med branchen og er baseret på de kompetencer og ressourcer, som campingpladser eller campinforhandlere har til rådighed. Dette udelukker ikke, at der både er andre mål og andre tiltag, som hver enkelt plads kan fokusere på.

GREENSTAY`s verdensmål

Vores mål for mere bæredygtighed

Klik på de enkelte ikoner for at læse mere